Unora ne stă mai bine nebuni și sinceri, decât normali și falși

5754