Nu există persoană care să nu sufere din când în când de puternice dureri de cap. Decât să luați un pumn de medicamente, care nu vă vor face deloc bine, e bine să încercați această rugăciune, care vă va fi de mare ajutor.

“Domnului sa ne rugam:

Stăpâne Dumnezeul nostru, împăratul veacurilor, Cel atotputernic și atotțiitor, Care faci toate și însuți le schimbi cu voia Ta; Cel ce cuptorul cel de șapte ori încins și văpaia cea din Babilon ai prefăcut o în rouă și pe sfinții trei tineri neatinși i ai păzit; Doctorul și tămăduitorul sufletelor noastre, mântuirea celor ce nădăjduiesc în Tine, ție ne rugăm și ție cu umilință cerem: depărtează, înlătură, izgonește toată lucrarea diavolească, toată calea și toată vrăjmășia satanei, privirea cea rea, nesățioasă și pizmașă a ochilor celor făcători de rele a oamenilor pizmași, de la robul Tau (Numele).

și fie ca din frumusețe sau pentru putere, ori din întâmplare sau din pizmă și răutate, i a venit lui această neputință, însuți, Iubitorule de oameni Stăpâne, tinde mâna Ta cea tare și brațul Tau cel atotputernic și înalt și cercetează această zidire a Ta și i trimite înger de pace, stăpânitor și păzitor sufletului și trupului, care să gonească și să stârpească de la ea tot sfatul rău, toată pizma și deochiul făcător de stricăciune al oamenilor răi, ca, izbavită fiind cu puterea Ta, să ți cânte ție cu mulțumire: Domnul este ajutorul meu, și nu mă voi teme de ce mi va face mie omul; și iarăși: nu mi va fi frică de rele, pentru că Tu cu mine ești; că Tu ești Domnul puterii mele, Cel tare și stăpânitor, Domnul păcii, Părintele veacului ce va să fie.

Așa, Doamne Dumnezeul nostru, milostivește Te spre robul Tău și izbăvește l de toată stricăciunea și supărarea ce i s a făcut din pizmă. Pentru rugăciunile preabinecuvântatei stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; cu rugăciunile arhanghelilor celor cu chip de lumină; ale cinstitului, măritului proorocului, înaintemergătorului și Botezătorului Ioan; ale sfintei și marii mucenițe Marina; ale sfântului Stelian; ale preacuvioasei maicii noastre Parascheva cea nouă; ale sfântului sfințitului mucenic Elefterie și ale sfântului (Numele), a cărui pomenire săvârșim, și ale tuturor sfinților Tăi.

Că Tu ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm și Celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin”.

Felicia Iederă

Distribuie mai departe