Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluește-mă pe mine, păcătosul!

74