Din cele mai vechi timpuri, se spune că rugăciunea către îngerul care ne păzește pe drumul vieții poate face adevărate minuni.

Tocmai de aceea, atunci când aveți probleme și simțiți că tot Universul e împotriva voastră, rugați-vă sfântului înger și toate problemele voastre vor dispărea.

Iată mai jos textul rugăciunii!

“Sfinte îngere, cel ce stai înaintea pă¬ti¬mașului meu suflet și al vieții me¬le celei ticăloase, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, nici nu te depărta de mine pentru neînfrânarea mea. Nu da loc dia-volului celui viclean, ca să-mi stă¬pânească cu silnicie acest trup mu¬ritor.

Întărește mâna mea cea slabă și neputincioasă și mă îndreptează la ca¬lea mân¬tuirii. Așa, sfinte îngere al lui Dumne-zeu, păzitorul și acoperitorul sufletului și al trupului meu celui ti¬călos, iartă-mi toate cu câte te-am mâhnit în toate zilele vieții mele și orice am greșit în această zi.

Acoperă-mă în această noapte și mă păzește de toată ispita celui potrivnic, ca să nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeu; și te roagă pentru mine către Domnul, ca să mă întărească întru frica Sa și vrednic să mă arate pe mine, robul Său, bunătății Sale.

Amin”.

Felicia Iederă

Distribuie mai departe